ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶತಕತ್ರಯ

Author : ಪರಾಗ

Pages 213

₹ 50.00
Year of Publication: 2003
Published by: ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ
Address: ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

Synopsys

ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ಭರ್ತೃಹರಿ ರಚನೆಯ ನೀತಿಶತಕ, ಶೃಂಗಾರಶತಕ, ವೈರಾಗ್ಯಶತಕಗಳ ಸಮಗ್ರ ಭಾವಾನುವಾದವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೃತಿ ’ ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶತಕತ್ರಯ’. 

ಸಂಸ್ಕೃತಮೂಲ ಶ್ಲೋಕ ಸಹಿತ ತಾತ್ಪರ್ಯ-ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೃತಿಯು ಓದುಗರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ.  

About the Author

ಪರಾಗ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರಾದ ಪರಾಗ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶತತ್ರಯ, ಅರಣ್ಯಕಗಳು, ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ...

READ MORE

Related Books