ಹುಲಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ

Author : ಕಂನಾಡಿಗಾ ನಾರಾಯಣ

Pages 68

₹ 80.00
Year of Publication: 2016
Published by: ಸಿ.ವಿ.ಜಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್
Address: # 277, 5 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿಧಾನ ಸೌಧಾ ಲೇಔಟ್, ಲಗ್ಗರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560057
Phone: 9900199005

Synopsys

ಕುತೂಹಲ, ಹಾಸ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚಿಸಿದ ಕಾದಂಬರಿಯೇ 'ಹುಲಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ’. ಸೋಮು ಮತ್ತು ರಾಮು ಎಂಬ ಬಾಲಕರ ಸಾಹಸದ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕಾದಂಬರಿಯು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಹುಲಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೆ ಎನಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕತೆ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ.

About the Author

ಕಂನಾಡಿಗಾ ನಾರಾಯಣ

ಕಥೆಗಾರ ಕಂನಾಡಿಗಾ ನಾರಾಯಣ ಅವರದು ಕನ್ನಡ ಕಥನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂವೇದನೆ. ಪ್ರಾಣಿಲೋಕದೊಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯ ಜಗತ್ತು. ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿರುವ ಮೃಗಲೋಕ ಎರಡರ ತಾಕಲಾಟಗಳನ್ನೂ ಒಂದು ಹದದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಇವರ ಕತೆಗಳು ಹೊಸ ಜಗತ್ತೊಂದನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇವೆರಡೇ ಇವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಜನರ ನೋವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ವೇದನೆಯ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಯುವಾಗ ಕೊಂಚ ಜನಪ್ರಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲೋಕದ ತಾಕಲಾಟಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಹೊರಟಾಗ ...

READ MORE

Related Books