ಪಾಲಿ ಪಜ್ಜ ಪುಷ್ಪಂಜಲಿ

Author : ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ

Pages 70

₹ 0.00
Year of Publication: 1937
Published by: ಶಾಕ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಟಪ
Address: ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು

Synopsys

ಪಾಲಿ ಪಜ್ಜ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ-ಎಂಬುದು ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಗಾಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿ. ಪಾಲಿ ಪದ್ಯ (ಗಾಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ) ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಮೂಲದೊಡನೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಯೋಜನೆ ಲೇಖಕರದ್ದು. ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಂಜನಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಮೊದಲಿನ 50 ಬಿಡಿಬಿಡಿ ಗಾಹೆ (ಥೆ)ಗಳಿಗೆ ಗದ್ಯಾನುವಾದವನ್ನು ಅನಂತರದ 6 ಕಾವ್ಯಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪದ್ಯಾನುವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪುಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವುದು ಗಾಥಾ ಭಾಗಗಳು ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ತವ್ಯ, ಮುಪ್ಪು-ಸಾವು, ಧರ್ಮಪದ, ಅಪ್ರಮಾನ, ಚಿತ್ತ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟುದ್ದು, ಜಾತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ, ಪರಮಸುಖ, ಸ್ಥವಿರಿ ರೋಹಿಣಿ, ದಂತಿಕಾ ಎಂಬ ಸ್ಥವಿರಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 18 ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

About the Author

ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ
(05 December 1904 - 13 March 1979)

ಆಡುಮಾತಿನ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯ ‘ರತ್ನನ ಪದಗಳು’ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಾರಿಕೆಗೂ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ 1908ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು. ತಂದೆ ಜೆ.ಪಿ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯಂಗಾರ್. ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ. ಪದವಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅವರು 1964ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಯುಜಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕವಿ, ...

READ MORE

Related Books