ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಸ್ಮಯಗಳು

Author : ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ

Pages 82

₹ 45.00
Year of Publication: 2018
Published by: ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್
Address: 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560009

Synopsys

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸದಾ ಜಗತ್ತಿನ ಚರಾಚರವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನೆಡೆಗೆ ಕೂತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ವಿಸ್ಮಯಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಾಸ, ವಲಸೆ, ಸಂಘಟನೆ, ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನವರೆಗೂ ಅವುಗಳ ಜೀವನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು. ಪ್ರಾಣಿ ಸಮಾಜದ ವೈಶಿಷ್ಟತೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರು ಓದಬಹುದಾದ ಪುಸ್ತಕ. 

About the Author

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
(10 October 1902 - 09 December 1997)

ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ- ಅಭೂತಪೂರ್ವ. 1902ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಶೇಷ ಕಾರಂತ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ. ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೇರಿದಾಗಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಗೆ ಧುಮುಕಿದರು. ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಕಾರಂತರು ಪ್ರವೇಶಿಸದ ಕ್ಷೇತ್ರವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿಸಲಗದಂತೆ ನಡೆದರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದರು, ವಸಂತ, ವಿಚಾರವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಾಲವನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಚಲನಚಿತ್ರ , ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು, ಹೀಗೆ ...

READ MORE

Related Books