ಸುಳ್ಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾಣ ಮೊಲ

Author : ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

Pages 16

₹ 45.00
Year of Publication: 2016
Published by: ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ
Address: # 11, ಎಂಬೆಸಿ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತ, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ [ಪೂರ್ವ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
Phone: 08026617100

Synopsys

ಪಂಚತಂತ್ರದ ಆಯ್ದ ಕಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಾಲಿಕೆಯಡಿ ಈ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾಣ ಮೊಲ-ಎಂಬ ಎರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಗಳು ನೀತಿ ಬೋಧಕ, ಮನರಂಜನೀಯವಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ.

About the Author

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

. ...

READ MORE

Related Books