ಆತ್ಮ

ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು

ಬಾಬಾ ಬೆಡ್‍ರೂಮ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ

ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ ೧

ಬೇಂದ್ರೆ: ನಾನು ಕಂಡಂತೆ, ನಾನು ಕಂಡಷ್ಟು

ಭೀಮಾ ತೀರದ ಹಂತಕರು

ಏನಾಯ್ತು ಮಗಳೇ

ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ ೩