ಡಾ. ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ

ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೂಸನೂರಮಠ

ರಾಮಜಾಧವ

ಬುದ್ಧಿವಂತ ಶೆಟ್ಟಿ