‘ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕುದಾರರು’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

Start Date: 05-04-2020 10:00 AM

Venue: ಸಹೋದಯ, ಬಲ್ಮಠ, ಮಂಗಳೂರು


ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಕಥನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುನೈಫ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ‘ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕುದಾರರು’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ: ಬೊಳುವಾರು ಮಹಮದ್ ಕುಂಞ

Comments

More events

ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂ...

09-04-2020 06:30 PM , ಬುಕ್‌ ಬ್ರಹ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಲೈವ್‌

ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆಂದೇ ಬುಕ್‌ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಕತೆಗಾರರಿಂದ ಕತಾ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 09 ಸಂಜೆ ಬುಕ್‌ ಬ್ರಹ್ಮ ಫೇಸ್&...

ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂ...

10-04-2020 06:20 PM , ಬುಕ್‌ ಬ್ರಹ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಲೈವ್‌

ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆಂದೇ ಬುಕ್‌ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಕತೆಗಾರರಿಂದ ಕತಾ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಸಂಜೆ ಬುಕ್‌ ಬ್ರಹ್ಮ ಫ...

Magazine
With us

Top News
Exclusive
Top Events