‘ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕುದಾರರು’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

Start Date: 05-04-2020 10:00 AM

Venue: ಸಹೋದಯ, ಬಲ್ಮಠ, ಮಂಗಳೂರು


ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಕಥನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುನೈಫ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ‘ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕುದಾರರು’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ: ಬೊಳುವಾರು ಮಹಮದ್ ಕುಂಞ

Comments

More events

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್‌: ಶಂಕರ್‌ ಸಿಹಿಮೊಗ...

10-07-2020 10:30 AM , ಬುಕ್‌ ಬ್ರಹ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಲೈವ್‌

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಬುಕ್‌ ‌ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಬಾರಿ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕತಾ ವಾಚನ ಸರಣಿ...

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್‌: ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀ...

11-07-2020 10:30 AM , ಬುಕ್‌ ಬ್ರಹ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಲೈವ್‌

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಬುಕ್‌ ‌ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಬಾರಿ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕತಾ ವಾಚನ ಸರಣಿ...

Magazine
With us

Top News
Exclusive
Top Events