ಪದಯಾತ್ರೆಯ ಕವನ ವಾಚನ

Start Date: 24-11-2019 03:00 PM

Venue: ಬ್ಯೂಗಲ್ ರಾಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ಗುಂಡಪ್ಪ ಪ್ರತಿಮೆ, ಬಸವನ ಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.


ಕನ್ನಡ ಕವನಗಳನ್ನು ಓದುವ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ಖುಷಿಪಡುವಂತಿದ್ದರೆ 'ಪದಯಾತ್ರೆ'ಯ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ.

Comments

More events

ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕತೆಗಳು
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕವಿತೆಗಳು
Latest Story
Latest Poem
Magazine
With us

Top News
Exclusive
Top Events