‘ಶ್ರೀ ರಂಜಾನ್‌ ಸಾಬ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ’ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Start Date: 18-03-2023 11:00 AM

Venue: ಕಬ್ಬನ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು


More events

ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರ ‘ಹಿಂದುತ್ವದ ಹಿ...

27-03-2023 04:30 PM ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಜಿತ್ವರಿ, ಧಮ್ಮಪದ, ಕಥಾಗತ ಮೂರು ಕೃ...

27-03-2023 06:00 PM ಎಫ್.ಕೆ ಇರಾನಿ ಹಾಲ್‌, ಮೈಸೂರು