ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ

ಖ್ಯಾತ ಕತೆಗಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತೀಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ. ನಾಗತೀಹಳ್ಳಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಮರುಮುದ್ರಣ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

BOOKS BY ABHIVYAKTI SAMSKRUTHIKA VEDIKE

ಜಗಲಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತು

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಗೆ...ಸಂಪುಟ-5

ಮಲೆನಾಡಿನ ಹುಡುಗಿ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಹುಡುಗ

ಶತಮಾನದಂಚಿನಲಿ

ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡು

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಗೆ ಭಾಗ-1

ಕಥಾಯಾತ್ರೆ

ಛಿದ್ರ

Publisher Address

Abhivyakti Samskruthika Vedike, No 166, 28th cross, 17th Main, BSK 2nd Stage, Bengaluru-560070

ನಂ. 166, 28ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 17ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿಎಸ್‌ಕೆ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560070

Publisher Contact

080-26712230/ 9845878899

Email

nagathihalli.chandrashekhar@gmail.com