ಚಾರು ಪ್ರಕಾಶನ

BOOKS BY CHARU PRAKASHANA

ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಭಾರತ ಅಂತ್ಯಜರ ತತ್ತ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಬಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು

ಗೌರಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂತ-ಲೋಕಾಂತ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಾದದ ಆಚರಣೆ

Publisher Address

ನಂ. 523, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತ, ಬಿಹೆಚ್‌ಎಸ್ ಲೇಔಟ್, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560061

No. 523, 1st Floor, 3rd Cross, 10th Main Road, BHS Layout, Uttarahalli Road, Bangalore - 560061

Publisher Contact

9448380637

Email

charuprakashana@gmail.com