ಗಾನವಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಸ್ವತಃ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರಾದ ವಿರೇಶ ಬ. ಕುರಿ ಸೋಂಪುರ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶನ ಗಾನವಿ ಪ್ರಕಾಶನ. ಸೋಂಪೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿದೆ.  

BOOKS BY GANAVI PRAKASHANA

ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಮ

ವಚನ‌ ಜ್ಯೋತಿ

Publisher Address

ಸೋಂಪೂರ ಕುಕನೂರು ತಾಲೂಕು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ - 583232

Sompura kukanooru taluq, koppala district - 583232

Website

ಗಾನವಿ ಪ್ರಕಾಶನ

Publisher Contact

8088209106

Email

kuriviresh666@gmail.com