Stories and Poems

ಕವಿತೆ: ತಮಟೆಯ ಹಾಡು - ವಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಮೌರ್ಯ

ಕವಿತೆ: ಸ್ಮಶಾನದಲಿ ಹೇಳಿದ ನಗ್ನಸತ್ಯ - ರಾಯಸಾಬ ಎನ್ ದರ್ಗಾದವರ

ಕತೆ: ಸುರಗಿ - ಎಚ್‌.ಆರ್‌. ರಮೇಶ

ಕವಿತೆ: ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್ ಅವರ ಇಕೋ ಕವಿತೆಗಳು - ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ

ಕತೆ: ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯೆ - ಚಂದನ ವೆಂಕಟೇಶ್

ಕವಿತೆ: ‘ಕತ್ತಲ ಕಾವ್ಯ’ ಹಾಗೂ ‘ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ’ - ಎನ್‌.ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಟೆಲೆಕ್ಸ್‌

ಕವಿತೆ: ಈ ರಾತ್ರಿ ಬುದ್ಧನಿಗಾಗಿ - ಆರಿಫ್ ರಾಜಾ

ಕವಿತೆ: ನರಕ ದರ್ಶನ - ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಮ್ಮಾರ (ಪತ್ತಾರ)