Book Watchers

ಪ್ರಶಾಂತ ಸಾಗರ

ಪ್ರಶಾಂತ ಸಾಗರ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು. ಮೂಲತಃ ಸಾಗರದವರು. 1991 ಫೆಬ್ರುವರಿ 11ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಚಣ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ. `ಶರಾವತಿ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Articles

Magazine
With us

Top News
Exclusive
Top Events