About the Author

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್‌ ಗೋನಾಳ್‌ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆಗೆ 2104ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.

ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಗೋನಾಳ್

Books by Author