ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ

ಕಲಿಕೆಯ ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕೌಶಲಗಳು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿ(ಯೋ)ಸೋ ಆಟ

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೇರಕಾಂಶಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಕನ್ನಡ (ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಡಿಪ್ಲೊಮ ಕೋರ್ಸಿನ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪಠ್ಯ

ಮೆಕಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು

ಸಂರಚನವಾದಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ