Stories

ಕತೆ: ಪರಿವರ್ತನೆ - ಶರಣಗೌಡ ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ತಿಳಗೂಳ

ಕತೆ: ನೀಳ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದಾಚೆಗೆ - ಆಶಾ ರಘು

ಕತೆ: ಚಾಂಡಾಲನ ಮಗ - ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮಜಲಕೋಡಿ

ಕತೆ: “ಚಿರುತೆ ಎಲ್ಲಿ” - ಎಂ.ವಿ. ಶಶಿಭೂಷಣ ರಾಜು

ಕತೆ: ಮಿನಿಕಥೆ - ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಾಳಗಿಮನಿ

ಕತೆ:  ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಮಾಯೆ (ಪುರಾಣ ಕಥೆಯ ಮರುನಿರೂಪಣೆ)) - ಆಶಾ ರಘು

ಕತೆ: ಅಂಬುರುಹ ದಳನೇತ್ರೆ - ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎನ್. ನೇರಳಕಟ್ಟೆ

ಕತೆ: ಕವಲುದಾರಿ - ಶಿವರಾಜ್ ಡಿ.ಎನ್.ಎಸ್