ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟಾಫೀಸು

ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು, ಸ್ವರೂಪ, ನಿಗೂಢ ಮನುಷ್ಯರು

ಕಿರಗೂರಿನ ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳು

ಮಲೆನಾಡಿನ ರೋಚಕ ಕತೆಗಳು

ನಿರಾಭರಣ ಸುಂದರಿ

ಪಾಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು

ಪರಿಸರದ ಕತೆ

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಆಯ್ದ ಕಥೆಗಳು