ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡದ ಹಾದಿ

ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು

ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು

ಭಾರತದ ವನ್ಯಧಾಮಗಳು

ಕಾಡಿನ ಜಾತ್ರೆ

ಅಭಿಮನ್ಯು ದಿ ಗ್ರೇಟ್

ಒಗ್ಗರಣೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಪಶು ಆರೋಗ್ಯ

ಹುಲಿರಾಯನ ಆಕಾಶವಾಣಿ