ಹೊಸ ಅಲೆಗೆ ನಾಂದಿ

ಮಾತು, ಮೌನ, ಧ್ಯಾನ:ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್

ಅನನ್ಯ ಹಾದಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು

ಅಮೆರಿಕಾ! ಅಮೆರಿಕಾ!! ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಕಥೆ

ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಕಥೆ-ಚಿತ್ರಕಥೆ

ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೋಜಿಗ

ವೈಶಾಲಿ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಸಂಕಥನ

ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಸ್ವರೂಪ