ಕುವೆಂಪು (ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ)

ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ

ಬೊಳುವಾರು ಮಹಮದ್ ಕುಂಞ

ಜಿ.ಎಚ್. ನಾಯಕ

ಎಚ್. ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ

ಚದುರಂಗ