ಮುಕ್ತಛಂದದ ಕವಿ – ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ

ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಹರೀಶ್ ಹಂದೆ

ಮಂಟಪ ಪ್ರಭಾಕರ ಉಪಾಧ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೋಷಕ ಸಾಹಿತಿ ಪಿ. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಚಡಗ

ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್

ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯ

ವಿಜಯಾ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್‌

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಾಮ್ಲೆ