ಕುವೆಂಪು (ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯರು)

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ

ಟೀಪು ಸುಲ್ತಾನ

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ

ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್

ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್

ಪಂಡಿತ ತಾರಾನಾಥ