About the Author

ಗೀತಾ ಸುನೀಲ್‌ ಕಶ್ಯಪ್‌ ಅವರು ಲೇಖಕಿ ಹಾಗೂ ಅನುವಾದಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮರಾಠಿ ಲೇಖಕ ಉತ್ತಮ್‌ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರ ‘ಕನಸುಗಳ ಶ್ರಾದ್ಧ’ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಿಗಳು: ಕನಸುಗಳ ಶ್ರಾದ್ಧ

ಗೀತಾ ಸುನೀಲ್‌ ಕಶ್ಯಪ್‌