ಹರಿವು ಬುಕ್ಸ್

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತುಡಿತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಪಯಣವೇ ‘ಹರಿವು ಬುಕ್ಸ್’. ಮೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಿಂದಾಣವನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಬರಹಗಾರರು ಬರೆದ ಜನಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ‘ಹರಿವು ಬುಕ್ಸ್’ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, ಇವು, ಪ್ರಕಾಶನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.  

BOOKS BY HARIVU BOOKS

ಒಂದಾನೊಂದು ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ

ಸ್ವಪ್ನಗಿರಿ ಡೈರೀಸ್

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನೆಲೆ-ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಮಹಾಭಾರತದ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ

ದೇವರಾಗಲು ಮೂರೇ ಗೇಣು

ರಥಬೀದಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್

ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು

ಅಳಿಲು ಸೇವೆ

Publisher Address

#67, ಸೌತ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560004

#67, South cross Complex, D.V.G Road, Near Nagasandra Circle, Basavanagudi, Bangalore - 560004

Website

https://harivubooks.com/kn

Publisher Contact

8088822171

Email

support@harivubooks.com