ಹರಿವು ಬುಕ್ಸ್

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತುಡಿತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಪಯಣವೇ ‘ಹರಿವು ಬುಕ್ಸ್’. ಮೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಿಂದಾಣವನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಬರಹಗಾರರು ಬರೆದ ಜನಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ‘ಹರಿವು ಬುಕ್ಸ್’ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, ಇವು, ಪ್ರಕಾಶನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.  

BOOKS BY HARIVU BOOKS

ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು

ಬದುಕು ಬರಹ

ಅಳಿಲು ಸೇವೆ

ಚಿನ್ನಿಯ ರಜಾಯಿ

ಹೇಳದೇ ಉಳಿದದ್ದು

ನಮ್ಮ ಭಾರತ

ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು

ಸಿರಿಂಜ್‌ ಹಿಡಿವ ಕೈ ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ

Publisher Address

#67, ಸೌತ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560004

#67, South cross Complex, D.V.G Road, Near Nagasandra Circle, Basavanagudi, Bangalore - 560004

Website

https://harivubooks.com/kn

Publisher Contact

8088822171

Email

support@harivubooks.com