ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ

ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುದ್ರಣ, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಾನಮನಸ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಿಯರು, ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ 1960ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ (ಬೆಂಗಳೂರು), ಪ್ರಭಾತ್ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ (ಮಂಗಳೂರು) ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ, ಪ್ರಕಾಶನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನಶಕ್ತಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ (ಬೆಂಗಳೂರು)- ಈ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದೇ ವರ್ಷ (1960) ನವಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದವು.

BOOKS BY NAVAKARNATAKA PRAKASHANA

ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಿಕೊಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ

ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರ

ಓದಿ ಕೇಳುವ ಕಥೆಗಳು

ಬಾ...ಅಳಿಲೆ...ಬಾ ಶಿಶು ಗೀತೆಗಳು

ಭೂಮಿಕಾ ಸೀತಾ ಕಥನ

ನಿಕೊಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ

ಟುಂಟುಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು

ಕನ್ನಡ ಓದು ಬರೆಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

Publisher Address

101, ಎಂಬೆಸಿ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಈಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

Navakarnataka Publications Private Limited, 101, Embassy Centre, Crescent Road, Kumara Park East,BENGALURU - 560 001

Website

https://www.navakarnatakaonline.com/

Publisher Contact

080 - 22161900 / 22161901 / 22161902

Email

nkpl.online@gmail.com