Daily Column

ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಕಟ್ಟಾಣಿಕೆ

‘ರೆಹಮಾನ್’ ಎಂಬ ‘ಸಹಜ ಪ್ರತಿಭೆ’

ಪ್ರಭುತ್ವದ ವಾಗಸ್ತ್ರಗಳು: ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮತ್ತು ವಾಗಾಡಂಬರ

 ಬಾನಲೀನ ಉಲಿಯನರಸುತ್ತ... ಇದು ಬರಿ ಬೆಳಗಲ್ಲೊ ಅಣ್ಣಾ...sss 

ಚರಿತ್ರೆಯ ನೆರಳಿನ ಬಂಡಾಯಗಾರ್ತಿ - ಕಾರಾ ವಾಕರ್

ವೆತೆಗಳ ಕಳೆಯುವ ಕತೆಗಾರ! - ತೆರೆ ಮೂರು

ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೈಮನಗಳು-ಹದಿನಾರನೇ ಕಂತು

‘ಕನ್ನಡ ಶಾಕುಂತಲ’ಗಳು: ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ