ರೇಷು ಪ್ರಕಾಶನ

ಲೇಖಕ ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಫೈಜ್ನಟ್ರಾಜ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೇಷ್ಮಾಪರವೀನ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶನ ರೇಷು ಪ್ರಕಾಶನ. ಇದುವರೆಗೂ ಆರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರೇಷು ಪ್ರಕಾಶನ ಹೊರ ತಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕತಾ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಸಹ ಈ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊರ ತರುತ್ತಿದೆ.

BOOKS BY RESHU PRAKASHANA

ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳು

ಹಬ್ಬಿದಾ ಮಲೆ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ

ಬುದ್ಧನಾಗ ಹೊರಟು.....

Publisher Address

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೀದಿ, ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ||, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ-577552

Brahminara Street, Santhebennur, Channagiri Taluq, Davangere District-577552

Publisher Contact

99029 35999