ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್

ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ.  1967 ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಸುರೇಶ್ ಸಿ ಷಾ ಅವರು ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 500 ಲೇಖಕರ 5000 ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ

BOOKS BY SAPNA BOOK HOUSE

ಭರತಕಲ್ಪ

ದುಡಿಯಾ

ಗಾರುಡಿಗ ಗಾಂಧಿ

ಪಶ್ಚಿಮ ಸೂರಿಗಳು

ದ ಬಿಕಿನಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಶೋಭರಾಜ್

ಗಿಣಿ ಬಾಗಿಲು

ನೆಲದ ಸಿರಿ

ಮಾವು- ಬೇವು

Publisher Address

ಆರ್ ಒ#11, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 009

RO#11, 3rd Main Road, Gandhinagar, Bangalore - 560 009

Website

https://www.sapnaonline.com/

Publisher Contact

080-40114455

Email

cs@sapnaonline.com