ಛಂದ ಪುಸ್ತಕ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಛಂದ ಪುಸ್ತಕ.

ಹೊಸ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕ ವಸುಧೇಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 2004ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

BOOKS BY CHANDA PUSTAKA

ವಿದ್ಯಾವಂತ ವೇಶ್ಯೆಯ ಆತ್ಮಕಥೆ

ಸರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ

ತಿರಾಮಿಸು

ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಬ್ಲೂ

ಅಪ್ಪನ ರ‍್ಯಾಲೀಸ್ ಸೈಕಲ್

ದಾರಿ

ಪರ್ಸೆಪೊಲಿಸ್

ರೈಲು ರೈಲು ಅಲಸಂಡೆ

Publisher Address

ಛಂದ ಪುಸ್ತಕ, 1-004, ಮಂತ್ರಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 560076

I-004, Mantri Paradise, Bannerugatta Road, Bengaluru-560 076.

Website

https://chandapustaka.com/

Publisher Contact

9844422782

Email

vas123u@rocketmail.com