ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು

Start Date: 21-09-2023 02:00 PM

Venue: ಝೂಮ್‌ ವೇದಿಕೆ


More events

`ಜಾನಪದ ದಿಕ್ಕು-ದೆಸೆ' ಒಂದು ದಿನದ ...

28-05-2024 10:00 AM ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆ...

29-05-2024 10:30 AM ಸುರುಚಿ ರಂಗಮನೆ, ಮೈಸೂರು