ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ ಭಟ್ ಅವರ ‘ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಷ್ಟಸುಖ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

Start Date: 19-05-2024 10:30 AM

Venue: ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಲಪುರೋಹಿತ ಆಲೂರ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ, ಡಿ ಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಧಾರವಾಡ


More events

ಬಿ. ಎಲ್. ರೈಸ್ ಅವರ ‘ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ...

26-05-2024 10:00 AM ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ

ಡಾ|| ವಿಕ್ರಮ್ ಸಂಪತ್ ಅವರ ‘ಭಾರತದ ...

26-05-2024 10:30 AM ಬಸವನ ಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 004