ಎಸ್ಥರ್ ದುಫ್ಲೋ ಅವರ ಓ. ಎಲ್. ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

Start Date: 10-07-2024 06:30 PM

End Date: 10-07-2024 08:00 PM

Venue: ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು


More events

ಕಾವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರ...

21-07-2024 09:30 AM ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಡಾ. ವಿಜಯಾ ದಬ್ಬೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್...

21-07-2024 10:30 AM ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು