ಜನಕವಿ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

Start Date: 11-06-2024 10:30 AM

Venue: ಪ್ರೊ. ವೆಂಕಟಗಿರಿಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560056


More events

‘ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಷ್ಟಸುಖ’ದ ...

19-06-2024 10:30 AM , ಹಾಸಣಗಿ ಗ್ರಾಮ

ಮೈಸೂರು ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂ...

20-06-2024 05:40 PM ರಮಾಗೋವಿಂದ ರಂಗಮಂದಿರ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, ಮೈಸೂರು