‘ಕವಿತೆಯೊಳಸೆಗೆಯ್ವ ಫಲಮಾವೂದೊ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Start Date: 26-05-2023 02:00 PM

Venue: ಎಚ್‌. ಎನ್‌ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಹಾಲ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು


More events

ಕಾಣುವಂತೆ ಕಾಣದಂತೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡ...

29-06-2024 05:00 PM ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಅವ...

02-08-2024 04:30 PM ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು