ಸದ್ಯೋಜಾತ ಭಟ್ಟರ ’ಕಾಲಮಾನ’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

Start Date: 08-12-2019 04:30 PM

Venue: ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಗುಂಟೆ ವೃತ್ತ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗ


ಸದ್ಯೋಜಾತ ಭಟ್ಟರ ’ಕಾಲಮಾನ’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ. 

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ನಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ 

ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ದೀಪ್ತಿ ನವರತ್ನ

ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು: ಎಸ್.ಎನ್. ಸೇತುರಾಮ್

More events

ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ದತ್ತಿ ...

06-12-2019 04:00 PM ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಡಿ. 6 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್...

ಬಿ. ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರ ಪರಿನಿಬ್ಬಾಣ...

06-12-2019 04:30 PM ಶಾಂತಿನಗರ,  ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರ ಪರಿನಿಬ್ಬಾಣದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ "ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ?'  ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕಾವ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನನ್ನ ದನಿ ಅಡಗುವುದಿಲ...

Top News
Top Events