ಗುರು ಪ್ರಕಾಶನ

ಚನ್ನಕೇಶವ ಜಿ. ಲಾಳನಕಟ್ಟೆ ಅವರು  ದಿನಾಂಕ 14 ಮಾರ್ಚ್ 2021, ಗುರು ಪ್ರಕಾಶನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಡಿಲು ಕವನ ಸಂಕಲನ, ಯುಗಾದಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಹಾಗು ಮೌನದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

BOOKS BY GURU PRAKASHANA

ಯುಗಾದಿ

ಕಾವ್ಯ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ

ವನಸುಮ

ಸರ್ವಜ್ಞ ವಾಣಿ

ನೀಹಾರಿಕೆ

ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ

ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರು

Publisher Address

ಲಾಳನಕಟ್ಟೆ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಪೋಸ್ಟ್, ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

Lalanakatte, Kondajji Post, Turuvekere Taluq, Tumkur District.

Website

ಗುರು ಪ್ರಕಾಶನ

Publisher Contact

9731111234

Email

Channakeshavalg@gmail.com