ಕವಿತಾ ಪ್ರಕಾಶನ

BOOKS BY KAVITA PRAKASHANA

ಸ್ಪರ್ಶ ಶಿಲೆ

ಅಂತರ್ಯಾನ

ರಂಗವನದ 'ಚಂದ್ರ'ತಾರೆ

ಜಗವ ಸುತ್ತುವ ಮಾಯೆ

ಸೀಳುನೋಟ

ನೆನಪಿನ ಡಬ್ಬಿ

ಮೀನು ಬೇಟೆಗೆ ನಿಂತ ದೋಣಿಸಾಲು

ಅಕಾಲ

Publisher Address

ನಂ 303, ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ಮೊಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೋಡ್, ಚಾಮರಾಜಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-570005

#101, Srishti Anmol Apartment, Jayalakshmi Road, Chamarajapuram, Mysore-570005

Publisher Contact

9880105526

Email

ganeshamingad@gmail.com