ಸಂಗಾತ ಪುಸ್ತಕ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ ಅನ್ನಿಸುವ, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಭಿರುಚಿ ತಿದ್ದುವ ಹಿರಿ-ಕಿರಿಯರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸದುದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಗಾತ ಪುಸ್ತಕ.

BOOKS BY SANGATA PUSTAKA

ಜಿರಾಫೆ ಕತ್ತಿನ ಅವ್ವ

ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಠುರಿ

ಮೀಸಲಾತಿ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲ ಸಂಗತಿಗಳು

ಮೀಸಲಾತಿ-ಮಹತ್ವದ ಕೆಲ ಸಂಗತಿಗಳು

ಉರುಸು

ಹವನ

ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀತನ

ನಿನಗಾಗಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆಗಳು

Publisher Address

ಸಂಗಾತ ಪುಸ್ತಕ , ಗಜೇಂದ್ರಗಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ರಾಜೂರ್ – 582114.

Gajendragada Taluk, Gadag District Rajur post – 582 114.

Publisher Contact

9341757653

Email

sangaata2018@gmail.com