ಸಂಗಾತ ಪುಸ್ತಕ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ ಅನ್ನಿಸುವ, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಭಿರುಚಿ ತಿದ್ದುವ ಹಿರಿ-ಕಿರಿಯರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸದುದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಗಾತ ಪುಸ್ತಕ.

BOOKS BY SANGATA PUSTAKA

ಹವನ

ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀತನ

ನಿನಗಾಗಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆಗಳು

ಲು ಷುನ್‌ ಕಥೆಗಳು

ಮಧುಬಾಲ

ನಿರೂಪಣೆಯಾಚೆಗೆ

ಮೈಂ ಅವ್ರ ಮೇರೆ ಲಮ್ಹೆ

ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ @ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾ ಬಾರ್

Publisher Address

ಸಂಗಾತ ಪುಸ್ತಕ , ಗಜೇಂದ್ರಗಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ರಾಜೂರ್ – 582114.

Gajendragada Taluk, Gadag District Rajur post – 582 114.

Publisher Contact

9341757653

Email

sangaata2018@gmail.com