ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2006-07ರಲ್ಲಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗಾಗಲೇ ಕನಕದಾಸರ ಕುರಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ವೈಚಾರಿಕ ಹಾಗೂ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕನಕದಾಸರ ಕುರಿತ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ತತ್ವದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತೌಲನಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. 

BOOKS BY KAGINELE ABHIVRIDDHI PRADHIKARA

ಕನಕದಾಸರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ

ಕನಕದಾಸ ಮತ್ತು ಏಕನಾಥ

ಕನಕ ಪುರಂದರ

ಕನಕದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ

ಕನಕದಾಸರ ವರಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಸಂಪುಟ-2

ಕನಕದಾಸರ ವರಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಸಂಪುಟ-1

ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು

ಕನಕದಾಸರ ವರಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ

Publisher Address

ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ayuktharu, kaginele abivruddhi pradikaara, Kaginele, Badagi Taluk, Haveri District

Website

ಕಾಗಿನೆಲೆ

Publisher Contact

08375-289388

Email

commissioner.kda@gmail.com