ಶ್ರೀ ಶಂಕರಬೋಧಾಮೃತ

Author : ಗಮಕಿ ಆರ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್

Pages 60

₹ 20.00
Year of Publication: 1994
Published by: ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶನ
Address: 67, ಐಟಿಐ ಲೇಔಟ್, ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಬನಶಂಕರಿ 3 ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು -560 085

Synopsys

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಬೋಧಾಮೃತ-ಕೃತಿಯು ಗಮಕಿ ಆರ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪದ್ಯ ರೂಪಗಳು ಸಹ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕೃತಿಗಳಂತೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಪದ್ಯಗ್ರಂಥಗಳು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ.

About the Author

ಗಮಕಿ ಆರ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್

ಆರ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟೂರು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ರಾಚಮಾನಹಳ್ಳಿ. 1979ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎ. ಪದವಿ ಪೂರೈಕೆ. ದೂರವಾಣಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸಂಗೀತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಮಕ ಕಲೆಗೆ ಅವಿರತವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಂಗೀತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಮಕ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ‘ಆಧಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ, ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಬೋಧಾಮೃತ, ಪರಿಣಯ ಪ್ರಬಂಧ, ಚಿತ್ರಪಲ್ಲವ’ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...

READ MORE

Related Books