ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬುದ್ಧನಾಗು

Author : ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಫುಲೆ

Pages 100

₹ 150.00
Year of Publication: 2023
Published by: ಮಹಾತ್ಮಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾ ಫುಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
Address: ಬೀದರ್
Phone: 8722437399

Synopsys

ಬುದ್ಧನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆನಪಾನಾಸತಿ ಧ್ಯಾನ. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವ ಕೃತಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬುದ್ಧನಾಗು. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಫುಲೆ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Related Books