ಶನಿಗೇಕೆ ಉಂಗುರ?

Author : ಎ.ಓ. ಆವಲಮೂರ್ತಿ

Pages 72

₹ 55.00
Year of Publication: 2018
Published by: ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ
Address: ಎಂಬಸಿ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Synopsys

ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಈ ಕೃತಿಯ ಅಶಯ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಡುದು. ಅನೇಕ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಇವೆ. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಶನಿಗ್ರಹದ ರಚನೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಗ್ರಹಗಳು ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ, ತನ್ನ ಒಡಲಿಗೆ ಡಾಬಿನಂಥ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಏನು? ಅದೇಕೆ ಹೀಗಿದೆ? ಎಂಬ ಪುಟ್ಟನ ಕುತೂಹಲಭರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗೆ ಪುಟ್ಟನ ಸಹಜ ಕುತೂಹಲ ಈ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ನೀಡಿರುವ ಚೆಂದದ ಉತ್ತರಗಳ ಸಂಕಲನ ಈ ಪುಸ್ತಕ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕವೂ .

About the Author

ಎ.ಓ. ಆವಲಮೂರ್ತಿ

ಎ.ಓ. ಆವಲಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ, ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತೇ ಸಂಶೋಧನ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿಂತನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸುವುದನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖ ...

READ MORE

Related Books