ಗರುಡಾಸನ ಮತ್ತು ಬದ್ಧಕೋನಾಸನ 

Date: 03-06-2024

Location: ಬೆಂಗಳೂರು


"ಬೆನ್ನು, ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಸನ ‘ಗರುಡಾಸನ’. "ಬದ್ಧ", ಎಂದರೆ "ಕಟ್ಟಿ" ಎಂದರ್ಥ, "ಕೋನ," ಅಂದರೆ "ಮೂಲೆ." ಈ ಆಸನವು ಚಿಟ್ಟೆಯ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಬದ್ಧಕೋನಾಸನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗಪಟು ಚೈತ್ರಾ ಹಂಪಿನಕಟ್ಟಿ. ಅವರು 'ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ' ಪ್ರಕಟಿಸುವ ತಮ್ಮ 'ಯೋಗ ಯೋಗಾ' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗರುಡಾಸನ
ಗರುಡ ಎಂದರೆ ಹದ್ದು ಎಂದರ್ಥ.
ಆಸನ ಎಂದರೆ ಭಂಗಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಗರುಡಾಸನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
ಮೊದಲು ತಾಡಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಪಾದವು ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಭುಜದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಗಳು 90-ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಾಗ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ವಾಲುವ ಬದಲು ಮಧ್ಯದ ರೇಖೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಬೇಕು.
ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ದೃಷ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು. (ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ)
ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಮಾಡಿ.

ಗರುಡಾಸನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
1) ಈ ಆಸನವು ತೊಡೆಗಳು, ಸೊಂಟ, ಮೇಲಿನ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಭುಜಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2) ಈ ಆಸನವು ನಿಮಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮತೋಲನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
3) ಈ ಆಸನದಿಂದ ಕರುವಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
4) ಈ ಆಸನದಿಂದ ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಸಿಯಾಟಿಕಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
5) ಇದು ಬೆನ್ನು, ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
6) ಈ ಆಸನವು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಬದ್ಧಕೋನಾಸನ

"ಬದ್ಧ", ಎಂದರೆ "ಕಟ್ಟಿ" ಎಂದರ್ಥ, "ಕೋನ," ಅಂದರೆ "ಮೂಲೆ." ಈ ಆಸನವು ಚಿಟ್ಟೆಯ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಬದ್ಧಕೋನಾಸನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಬದ್ಧಕೋನಾಸನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ :
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ದಂಡಾಸನ ಭಂಗಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಅದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎರಡೂ ಪಾದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆ ಸಹಜವಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು (ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ )ನಂತರ ಡಂಡಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಬದ್ಧ ಕೋನಸಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
1) ಈ ಆಸನವು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2) ಈ ಆಸನವು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ, ತೊಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
3) ಈ ಆಸನವು ಮೊಣಕಾಲು ಒಳ ತೊಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
4) ಈ ಆಸನವು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
5) ಈ ಆಸನವು ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
6) ಈ ಆಸನವು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
7) ಈ ಆಸನವು ಅಸ್ತಮಾ, ಬಂಜೆತನ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ಚೈತ್ರಾ ಹಂಪಿನಕಟ್ಟಿ.

ಈ ಅಂಕಣದ ಹಿಂದಿನ ಬರಹಗಳು:
ತಾಡಾಸನ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಸನ

ಪ್ರಸಾರಿತ ಪದೋತ್ತಸನ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಸನ
ಪರಿಘಾಸನ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ
ಉಪವಿಷ್ಟಕೋನಾಸನ ಮತ್ತು ಪವನಮುಕ್ತಾಸನ
ಜಾನು ಶೀರ್ಷಾಸನ ಮತ್ತು ಉತ್ಕಟಾಸನ
ಚಕ್ರಾಸನ ಮತ್ತು ಭುಜಂಗಾಸನ
ಪಾರ್ಶ್ವೋತ್ತನಾಸನ, ಪರಿವೃತ್ತ ಜಾನುಶೀರ್ಷಾಸನ
ನಾವಾಸನ ಹಾಗೂ ಪರಿವೃತ್ತ ಉತ್ಕಟಾಸನ

ಅರ್ಧಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ ಮತ್ತು ವೀರಾಸನ
ಅಧೋಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸನ, ಸುಪ್ತ ವಜ್ರಾಸನ
ದಂಡಿಯಾಮ ಜಾನುಶಿರಾಸನ
ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಾಸನ ಮತ್ತು ವೃಕ್ಷಾಸನ
ಪಾದಹಸ್ತಾಸನ ಮತ್ತು ಶಶಾಂಕಾಸನ
ವಕ್ರಾಸನ ಮತ್ತು ಸೇತುಬಂಧಾಸನ
ಗೋಮುಖಾಸನ ಹಾಗೂ ವೀರಭದ್ರಾಸನ
ಯೋಗದ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳು
ಯೋಗದ ವಿವಿಧ ‘ಆಸನಗಳು’
ಯೋಗವೆಂದರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಕಲೆ

MORE NEWS

ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಮುಕ್ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪಾಗದ ಚೇತನ

16-06-2024 ಬೆಂಗಳೂರು

"ಇನ್ನೇನು ಆರು ವರುಷ ಕಳೆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೂರು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಅವರೀಗ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂ.ಎಲ್...

ಪರ‍್ಶಿಯನ್ ನಡೆ-ಉರ‍್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ

15-06-2024 ಬೆಂಗಳೂರು

"ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಸೂಪಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಪರ‍್ಶಿಯನ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ದ...

ಅರ್ಧ ಕಟಿ ಚಕ್ರಾಸನ ಮತ್ತು ಉತ್ಥಿತ ಪದ್ಮಾಸನ

11-06-2024 ಬೆಂಗಳೂರು

"ಅರ್ಧ ಕಟಿ ಚಕ್ರಾಸನವು ಥೈರಾಯಿಡ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವವ...