ದಿನದಿನ-3

Author : ಪಿ. ಮಹಾದೇವಯ್ಯ

Pages 90

₹ 60.00
Year of Publication: 2006
Published by: ಪ್ರಸಾರಾಂಗ
Address: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

Synopsys

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದಕೋಶದಲ್ಲಿ 75 ಪದಗಳಿದ್ದು, ಪದಗಳನ್ನು ಅಕಾರಾದಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ, ಹಿನ್ನಿಘಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಓದುಗರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ನಿಘಂಟಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

Related Books