ಚಿಟ್ಟೆ

Author : ಕಾವೇರಿ

Pages 16

₹ 40.00
Year of Publication: 2021
Published by: ಎಲ್ಲರ ಪುಸ್ತಕ
Phone: 9141184535

Synopsys

ಕಾವೇರಿ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ‘ಚಿಟ್ಟೆ’. ಅವರು 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರೂಪಣಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನವು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 'ಮಕ್ಕಳು ರೂಪಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕ' ಎಂಬ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲವು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಹ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು.

About the Author

ಕಾವೇರಿ

ಕಾವೇರಿ ಪೂರ್ಣಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಟ್ಟೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರು ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇವರಿಗೆ. ...

READ MORE

Related Books