ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೋತಿಯ ಹೃದಯ ಮರದ ಮೇಲೆ

Author : ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

Pages 16

₹ 45.00
Year of Publication: 2016
Published by: ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ
Address: # 11, ಎಂಬೆಸಿ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತ, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ [ಪೂರ್ವ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
Phone: 08026617100

Synopsys

ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗ:ಳ ಪೈಕಿ ಆಯ್ದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಾಲಿಕೆಯಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಕೃತಿ ಇದು. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೋತಿಯ ಹೃದಯ ಮರದ ಮೇಲೆ -ಈ ಎರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು, ಮನರಂಜನೆಯ ಕಥೆಗಳು ಆಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ.

About the Author

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

. ...

READ MORE

Related Books