ನನ್ನಕಥೆ

Author : ಶಶಿಕಲಾ ರಾಜಾ

Pages 265

₹ 100.00
Year of Publication: 2007
Published by: ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
Address: ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
Phone: 080 - 23183311, 23183312

Synopsys

ತಮಿಳಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕರಾದ ನಾಮಕ್ಕಲ್ ವಿ. ರಾಮಲಿಂಗಂ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಕನ್ನಡ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ತಾನೇ ನಾಯಕನಾಗುವ ಬದಲು, ಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಹಾಗೆ ನೆಯ್ದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಕೃತಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು, ಓದುಗರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸರಳ, ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗಂ ರವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಿಕಲಾ ರಾಜಾ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Related Books