ಸಂಚಿ ಆತ್ಮಕತೆ

Author : ಶಶಿಧರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ

Pages 269

₹ 240.00
Year of Publication: 2015
Published by: ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ
Address: ಶಾಪ್ ನಂ.8, ಜೆಎಂ ಎಲ್ ಎನ್, ಬಳೇಪೇಟೆ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ -560053 080 2287 7618
Phone: 0802287 7618

Synopsys

ಲೇಖಕ ಶಶಿಧರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅವರ ಕೃತಿ ‘ಸಂಚಿ ಆತ್ಮಕತೆ’.

About the Author

ಶಶಿಧರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ

ಶಶಿಧರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅವರು ಬರಹಗಾರರು ಕೃತಿಗಳು: ಖಿಲ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬೆಳಕು, ಬಯಲು (ಅನುವಾದ), ಸರಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಚಿ (ಆತ್ಮಕಥೆ), ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬೆಳಕು, ಪದ ಕುಸಿಯೇ  ನೆಲವಿಹುದು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಂಗವಲ್ಲಿ. ...

READ MORE

Related Books